👉 Take our free virtual farm tour!
Beef Tongue

Beef Tongue

$5.00/lb. Avg. 1 lb.
Add to cart

Beef Tongue